Spoznajte nás

Peťa Klementovičová

riaditeľka školy, učiteľka 3. ročník
  • petra.klementovicova@narniatt.sk

Petra je pedagogička prvého stupňa s mnohoročnými skúsenosťami na rôznych typoch základných škôl. Pôsobila ako učiteľka na štátnej škole, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na tradičnej cirkevnej škole, až napokon bola súčasťou pedagogického tímu, ktorý rozbehol CZŠ Narnia v Pezinku. Túžbu vidieť aj v Trnave školu, do ktorej chodia deti i učitelia s radosťou, Petra nosí v srdci z celého tímu najdlhšie – od chvíle ako sa do nášho mesta v roku 2012 prisťahovala. S manželom Jurajom vychováva dve čulé deti a je hlavnou vedúcou pre pedagogickú oblasť a riaditeľkou školy.

Timea Gonšenicová

učiteľka 2. ročník
  • timea.gonsenicova@narniatt.sk

Timea je mladá učiteľka zamilovaná do detských duší. Pochádza z malebného Liptova, ale túžba stať sa učiteľkou ju priviedla do Trnavy, kde nadobudla pedagogické vzdelanie. Popri štúdiu sa venovala práci s deťmi ako dobrovoľníčka. Svoje prvé učiteľské skúsenosti sa rozhodla hľadať v Anglicku, no láska k rodnej krajine ju po roku pritiahla späť do Trnavy. Rada číta, cestuje, spoznáva životné príbehy ľudí a objavuje dobro v ľudských srdciach. V trnavskej Narnii sprevádza zázračnou cestou poznania našich druhákov.

Lenka Nižniková

učiteľka 1. ročník
  • lenka.niznikova@narniatt.sk

Marek Korňan

učiteľ anglického jazyka
  • marek.kornan@narniatt.sk

Marek je láskavý človek s veľkým srdcom pre deti, ktorý vníma učiteľstvo ako svoje poslanie a má z neho radosť. Všetkých nás v tíme účí tomu čo znamená priateľstvo a láska. Marek je skúsený pedagóg, ktorému záleží na tom, aby z detí rástli zdraví, schopní a stále skúmajúci ľudia s úctou k Bohu, životu i druhým. Marek učil jazyky najprv na štátnej škole a neskôr v bratislavskej Narnii. S manželkou býva vo Svätom Jure. V trnavskej Narnii učí angličtinu a niektoré podporné predmety. 

Annetta Bosak

english native speaker
  • annetta.bosak@narniatt.sk

Jozef Grexa

učiteľ náboženstva a informatiky
  • jozef.grexa@narniatt.sk

Juraj Klementovič

učiteľ náboženstva 2.A

Soňa Tomešová

učiteľka v rest time 3.A
  • sona.tomesova@narniatt.sk

Soňa je vedúcou programov pre deti v trnavskej Cirkvi bratskej a podieľala sa na organizácii viacerých detských podujatí. Od začiatku je veľkým fanúšikom Narnie v Trnave. Miluje prírodu, rada pečie a je všestranne umelecky nadaná. Má manžela a dve deti. V trnavskej Narnii pracuje v Rest time (ŠKD) a učí hudobnú výchovu a vlastivedu.

Danka Kinčiová

učiteľka v rest time 2.A
  • daniela.kinciova@narniatt.sk

Kristína Krajčovičová

učiteľka v rest time 1.A
  • kristina.krajcovicova@narniatt.sk

Beáta Aštaryová

špeciálny pedagóg
  • beata.astaryova@narniatt.sk

Beáta je vyštudovaná špeciálna pedagogička s viacročnou praxou v Narnii Pezinok. Momentálne je na rodičovskej dovolenke. V Trnave sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (deti s poruchami učenia, poruchami pozornosti, hyperaktivitou,...) a zároveň poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom.