Registračná prihláška - 2. ročník

pre zápis dieťaťa do 2. ročníka ZŠ Narnia Trnava

Pri vypĺňaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa, napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien a používajte diakritiku.

Údaje o dieťati


Trvalý pobyt dieťaťa


Prechodný pobyt dieťaťa

Údaje o rodičoch a rodine


Otec


Matka


Súrodenci

Údaje o škole

Zdravotný stav dieťaťa

Iné údaje

Potvrdenia