Zápis do 1. ročníka

v školskom roku 2022/2023

Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna ducha.

Jan Amos Komenský

Milí rodičia a záujemcovia,

Zápis do 1. ročníka pozostáva zo 4 krokov.
1. krok (4.4. - 10.4.2022) - Online zápis dieťaťa. Zapíšte sa kliknutím na Registračná prihláška.
2. krok
(11.4.2022, pondelok) - Online vyplnenie dotazníka vzájomného porozumenia rodiča so školou.
3. krok (23.4.2022, sobota) - Individuálne posúdenie školskej zrelosti, rozhovor vedenia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa.
4. krok (29.4.2022, piatok dopoludnia) - Práca dieťaťa v skupine detí.

Po vyplnení dotazníka (2. krok) si budete môcť zvoliť časový blok, v ktorom absolvujete 3. a 4. krok zápisu v uvedených dátumoch.

Tešíme sa, že Vás spoznáme a snáď sa vydáme na spoločnú cestu rozvíjania Vášho dieťaťa k tomu najlepšiemu čím môže byť.
Ak máte akékoľvek otázky, určite nás kontaktujte.