Zápis

do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna ducha.

Jan Amos Komenský

Milí rodičia a záujemcovia,

tešíme sa z Vášho záujmu o Narniu v Trnave. Zápis do 1. ročníka pozostáva z 3 krokov.

1. krok - Online zápis dieťaťa, znamená vyplnenie registračnej prihlášky. Zapíšte sa kliknutím na Registračná prihláška.

2. krok - Vyplnenie online dotazníka vzájomného porozumenia rodičov so školou.
3. krok - Stretnutie dieťaťa a rodičov s vedením školy. Ohľadom dohodnutia času a miesta stretnutia sa Vám ozveme po vyplnení dotazníka vzájomného porozumenia.

Tešíme sa, že Vás spoznáme a snáď sa vydáme na spoločnú cestu rozvíjania Vášho dieťaťa k tomu najlepšiemu čím môže byť.

Ak máte akékoľvek otázky, určite nás kontaktujte.